Register Stamboom intro Kwartierstaat Mail
Intro genealogie

vader
Aalt Jacobs
moeder
Hendrikjen Claes
vader
Jan Willems
moeder
Lütte Wiggers
<< Stamboom
man
Hendrik Aalts van der Waa
2 augustus 1744
21 juli 1805 te Hattem
vrouw
Aaltjen Jans
ged. 18 maart 1731
6 maart 1800 te Hattem

gehuwd: 7 juli 1773 te Hattem
Hertrouwd met
Johanna Bultman
(17 april 1803, Hattem)
weduwe van
Jan van der Waa


Kinderen
 
naam geboortedatum geboorteplaats
Wieggert van der Waa ged. 6 december 1775 Hattem

Bijzonderheden

Mijn oudoom Cees was van mening dat Hendrik Aalts van der Waa de zoon was van Aalt Hendriks, zoon van Hendrik Aalts en Frerikje Jans, ged. in Heerde op 14 feb. 1706, en Aeltje Klaessen, weduwe van Laurens Jacobs van Hattemerbroek, ged. in Hattem op 13 jan. 1709, dochter van Claes Gerrits en Mechteld Hendriks.
Volgens Huib Bongers liggen de zaken anders. Ik denk dat hij gelijk heeft, en dan is Hendriks afkomst de bovenvermelde.
Hendrik is daarmee de schakel tussen de drie Van der Waa-takken. Zowel zijn eigen nakomelingen als die van zijn broer Jacob Aelts (*1737) (zie Aalt Jacobs) noemen zich Van der Waa, evenals alle zeven kinderen uit het eerste huwelijk van zijn echtgenote Aaltje Jans (zie Jan van der Waa). Andere Van der Waa's zijn tot dusverre niet bekend.

Het overlijden van Jan van der Waa bracht de nodige gevolgen met zich mee.
Uit de aantekeningen van Huib Bongers:
Op 5/7/1773 [fol.375-376] is sprake van een verkoop van/bij Huis de Waade bij Zwijnenberg. Aaltjen Jans, weduwe van Jan van der Waa en haar meerderjarige dochter Barta van der Waa "beide geassisteerd met zwager en oom Jacob Beekman en deze laatste als momber over de kinderen van het echtpaar Jan van der Waa een Aaltje Jans" alsmede Willem Jans (de andere voogd) verkopen een "huis met verder getimmerte met grond en een weitje ten noorden van het Gasthuis en ten zuiden van de Swijneberg, van oudsher genaamd De Waade, ge/ver[?]kocht op 23-12-1763 door Jan van der Waa en huisvrouw."
Op dezelfde datum verkopen Egbert Vos en Elsjen Jans (vermoedelijk de zus van Aaltjen) het huis De Waade aan Jacob Beekman en Swiersjen Jans (een van de oudere zusters van Aaltjen Jans) voor 600 gulden.

In een document van 23/10/1776 is sprake van de Waburg - het vroegere Gasthuis = St. Anthony Gasthuis achter de Gaedsberg. In een van de belendende kleine huisjes woonde de weduwe van Aalt Schippers = Aalt Jacobs.
Huib Bongers: Heeft zoon Hendrik daarvoor gezorgd, of woonden ze er al en was Hendrik knecht bij Jan van der Waa? Het was heel gewoon dat de boerin (weduwe) trouwde met de knecht. Het werk moest doorgaan.

Sandra Oldenhof bericht me:
'Bij mijn naspeuringen naar mijn familiegeschiedenis in Hattem kom ik (nog steeds) geregeld de Van der Waa's tegen. Zoals ook nu weer in een uitgave van Heemkunde Hattem nr. 59; juni 1994, zocht ik naar een voormalig adres.
Ik trof daar ook een Hendrik van de Waa [vermoedelijk is dit Hendrik Aalts, FvdW]. Dit is een lijst van de stemgerechtigden en hoofdbewoners in Hattem in 1795. Hendrik van de Waa woonde toen op de Adelaarshoek. Wat toen (in 1994) het Balkanrestaurant op nr.18 was.
Hij staat bovenaan de lijst, terwijl er nog 8 mede bewoners staan vermeld. Hij bezat 4 scharen en 7 koeien.Hij staat vermeld als patriot. Dat betekent dat hij in 1785/1786 de diverse patriottische rekesten ondertekent heeft en later in 1796 nogmaals (de harde kern genoemd). De rekesten van 1798 hielden een verklaring in van: "onveranderlijken afkeer van het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, de aristocratie en regeeringsloosheid".'

Aaltje Jans overleed op 1 maart 1800 en werd op 6 maart begraven. Hendrik hertrouwde op 1 april 1803 met Johanna Hendriks Bultman, "geboren onder Hattem, wonende te Zwolle, oud 52 jaar". Begrijpelijkerwijs bleef het huwelijk kinderloos.

Hendrik van der Waa overleed iets meer dan twee jaar nadien. Hij ligt hoogstwaarschijnlijk begraven in de Andreaskerk te Hattem, onder de eerste stenen na de toren, nr 321, 322, 340, 341. "De naam van Jans op de Waa veranderde later in dien van Hendrik Aalts van de Waa" (A. Hoeffer, Aantekeningen betreffende de kerk van Hattem, 1900)

Johanna Bultman hertrouwde op 15 maart 1807 op 55-jarige leeftijd met Jan van Tellingen, weduwnaar van Albertje Kaspers, 54 jaar, geb. te Amsterdam en woonachtig in Hattem.


Naar het
begin van
de pagina

Naar hoofdmenu
Naar het
Register