Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek
english version
Tour

Register Stamboom intro Kwartierstaat Mail
Intro genealogie


Wa(a)zige wortels van een stamboom


Onze Van der Waa-stamboom reikt niet verder terug dan omstreeks het jaar 1700, maar desondanks wordt ook daarvoor al melding gemaakt van lieden die iets met de Waa te maken hadden.

Uit de aantekeningen van Huib Bongers:
geb. 12 juni 1642 Jan op de Wae een kind, Albert
31 augustus 1659 Jan op de Wae kind Jacob

Dan volgt een lijstje vermoedens:
Jan op de Wae geb. ± 1610
Albert geb. ± 1642
Hendrik geb.± 1680
Jan geb. 1714

In 1645 wordt melding gemaakt van: Jan op de Waeden vrouwe in de kercke beneden het koer en het overluiden

Verder herleidt Huib Bongers de naam "Schipper" (getraceerd bij Aalt Jacobs) tot equivalente namen als "Aan 't Veer".

Een van mijn andere informanten heeft bovendien meldingen gevonden over de verkoop van een huis (Kerkstraat 42, Hattem) door Jacob Gerrits van de Wae in 1725 en 1727. Daarnaast trof hij ook informatie aan over de verkoop van Kerkstraat 30 door Jan Jansen op de Wade in 1623, waarbij ook de naam van Jan Henrick Jacobs op de Wade vermeld staat.

Wazig nietwaar?
Hier is duidelijk meer overleg en onderzoek geboden.


Naar het
begin van
de pagina
frits25g
Naar hoofdmenu
Naar het
Register